Łódzki Ośrodek Szkoleniowy > Testy specjalistyczne i inne > Zakres

 

Zakres akredytacji (link plik PDF)

Nasza firma może zaproponować Państwu wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych w pełnym zakresie, obejmującym całość pracy Zakładu Radiologii.

- Rentgenowska aparatura diagnostyczna:

- Radiografia ogólna ;
- Fluoroskopia ;
- Aparat typu telekomando;
- Aparat angiograficzny (z DSA)
- Tomograf komputerowy;
- Mammograf;
- Stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych;
- Ortopantomograf.

- Wywoływanie

- Pomieszczenie ciemniowe + magazyny;
- Wywoływarka automatyczna.

- Aparatura i pomieszczenia inne:

- Pomieszczenie opisowe;
- Negatoskop.

Ponadto na Państwa życzenie możemy wykonać testy urządzeń, materiałów wykorzystywanych w procesie tworzenia obrazu rentgenowskiego i diagnozy - nie objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a mających istotny wpływ na ich jakość.

- Testy osłonności osłon stałych i ruchomych oraz środków ochrony osobistej
- Materiały i odczynniki
- Testy krzyżowe.

- Kasety, folie wzmacniające, kratki
- Kasety w celach certyfikacji;
- Kasety (przyleganie, szczelność)
- Kratka przeciwrozproszeniowa;
- Testy w celach certyfikacji.

- Inne
- Stanowisko opisowe cyfrowe;
- Inne materiały i urządzenia, nie wymienione wcześniej.