Aktualizacja ustawy Prawo Atomowe

Wszystkie kursy organizowane przez Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny Łoś sp. z.o.o uprawniają do uzyskania od 12 do 14 godzin szkoleniowych ORP zgodnie z Ustawą o zmianie Ustawy Prawo Atomowe z dnia 16 września 2021 roku, artykuł 33n (Dz. U. z 2021, poz. 1941)

Kursy QA AW i QA L – 12 godzin szkoleniowych

Kursy pozostałe – 14 godzin szkoleniowych.