Nowy cykl szkoleń: Kurs zgodny z programem kursu ochrony radiologicznej pacjenta – edycja online

Kurs zgodny z programem kursu ochrony radiologicznej pacjenta,

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie uzyskaniu 20 puntków szkoleniowych, zgodnie z ustawą prawo atomowe. art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego LST, LR, LMN, LRZ, LIX, FT, PMN, LRT. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej; LIX – inne specjalności; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości; FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne.

Terminy i koszty dostępne wkrótce.