Łódzki Ośrodek Szkoleniowy > O nas > Historia działalności

"Prawie 30 lat pracy w radiologii. Bardzo szeroko pojętej radiologii – najpierw radioterapia. Największe dawki, największe zagrożenia. Początki nowych zastosowań – rotacyjna terapia pęcherza i program do jej planowania pisany w fortranie.

Potem medycyna nuklearna, izotopy, nowe metody diagnostyczne zaprezentowane na europejskim kongresie w Budapeszcie.

Wreszcie rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa, dyżury w charakterze technika, wiele lat pracy w bezpośrednim kontakcie ze sprzętem radiologicznym. Ale ja jestem fizykiem w zakładzie radiologii – czymś dziwnym, rzadkim, więc powinienem zrobić coś więcej. Pierwsze próby wprowadzania czegoś w rodzaju programu zapewnienia jakości w Centrum Zdrowia Matki Polki, rejestracja parametrów ekspozycji, ich analiza, wnioski. Potem powrót do Szpitala Kopernika i od podstaw, mozolnie tworzony nowoczesny Zakład Radiologii.

Współpraca z fizykami z wielu ośrodków w Polsce. Prowadzenie w czterech polskich szpitalach programu „Zapewnienia Jakości jako metoda ochrony radiologicznej – program dla krajów Europy Wschodniej” Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z Wiednia. Spotkanie, pierwsze rozmowy i wspólne przedsięwzięcia realizowane z Jurkiem Kuźnickim, który od lat zajmował się systemami jakości pracując w warszawskim Fotonie.

Wreszcie w 1995 roku udział w Komitecie Organizacyjnym XXXIV Zjazdu PLTR w Łodzi.

Podczas tego Zjazdu została powołana do życia Sekcja Inżynierii Klinicznej.

Od tego czasu zaczynamy z Jurkiem myśleć o szkoleniu polskich radiologów i techników w zakresie programu zapewniania jakości. Po dwóch latach, w ścisłej współpracy z Sekcją Techników Elektroradiologii, z panią Danutą Leitner organizujemy pierwsze szkolenie. Część teoretyczna odbywa się w FOTONie w Warszawie, zajęcia praktyczne organizujemy w łódzkim Koperniku.

Dzięki pomagającym nam wtedy sponsorującym firmom w szkoleniu udział wzięło 109 osób. Pierwsze certyfikaty, pierwsze przyjaźnie. Następne kursy dają coraz większą rzeszę techników, którzy wiedzą, że istnieje pojęcie „zapewnienia jakości”. Te pierwsze szkolenia to również żywe spotkania towarzyskie, integracja środowiska i początki wspólnych działań. Na nas patrzono z lekkim uśmiechem – ot, wymyślili sobie coś takiego dziwnego, pewnie się to nie przyjmie, ale mówią ciekawe rzeczy i można spotkać się z kolegami z całej Polski.

Choć środowisko radiologów patrzy na nas z przymrużeniem oka, coraz silniej daje się odczuć potrzeba udziału fizyków i inżynierów w codziennej pracy radiologii, już nie tylko terapeutycznej.

Coraz więcej potencjalnych zadań staje przed Sekcją Inżynierii Klinicznej. Coraz więcej pracy poza szpitalem, coraz trudniej pogodzić wszystkie obowiązki. Udało się zatrudnić w szpitalu następnych fizyków. Tworzymy już zespół, który realizuje szkolenia, pomiary i konsultacje w całej Polsce. Teraz organizujemy szkolenia również dla radiologów. Ale wraz z wprowadzaniem nowych przepisów, coraz nowszych technologii radiologicznych coraz bardziej daje się odczuć potrzeba organizacji nowych szkoleń, konsultacji, pomiarów.

Dziś przez nasze kursy programu zapewniania jakości, technicznych i fizycznych podstaw radiologii, ochrony radiologicznej przewinęło się ponad 5000 techników, radiologów, stomatologów i lekarzy innych specjalności, pracowników Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych.

Nasz Ośrodek powstaje w dziesięciolecie pierwszego kursu. Po raz pierwszy mamy swoją oddzielną siedzibę.

Ponieważ wszyscy jesteśmy członkami Sekcji Inżynierii Klinicznej chcemy być technicznym zapleczem dla Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Nadzoru Krajowego w zakresie Radiologii – Diagnostyki Obrazowej, dla których już dzisiaj wykonujemy wiele prac. Ściśle współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

Naszą działalność dydaktyczną prowadzimy, i chcemy rozwijać, również w oparciu o wieloletnią już współpracę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Politechniką Łódzką.

Bierzemy udział w pracach zespołów Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nasze wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy w zakładach radiologii daje nam możliwość merytorycznego wspierania również prac legislacyjnych w zakresie radiologii.
Z racji członkostwa w Europejskim Towarzystwie Radiologicznym (ESR) oraz Amerykańskim Towarzystwie Fizyki Medycznej (AAPM) mamy bezpośredni kontakt z tym, co w zakresie radiologii dzieje się na świecie, otrzymujemy na bieżąco aktualne publikacje"

(Ryszard Kowski)