Testy specjalistyczne

Zgodnie z nałożonymi przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2040) obowiązkami przeprowadzania testów aparatów rtg (testy akceptacyjne wykonywane po instalacji aparatu oraz testy specjalistyczne wykonywane raz do roku) składamy Państwu propozycję współpracy.

 

§ 9. 1. Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu kontroli fizycznych parametrów.

16. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:

1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności;

17. Zakres akredytacji podmiotów, o których mowa
w ust. 12 i 16, musi obejmować wszystkie testy
związane z pomiarem fizycznych parametrów urządzeń,
odpowiednio do zakresu testów ustalonych
w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Nasza firma może zaproponować Państwu wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych w pełnym zakresie, obejmującym całość pracy Zakładu Radiologii.

 • Rentgenowska aparatura diagnostyczna:
 • Radiografia ogólna ;
 • Fluoroskopia ;
 • Aparat typu telekomando;
 • Aparat angiograficzny (z DSA)
 • Tomograf komputerowy;
 • Mammograf;
 • Stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych;
 • Ortopantomograf
 • Wywoływanie
 • Pomieszczenie ciemniowe + magazyny;
 • Wywoływarka automatyczna.
 • Aparatura i pomieszczenia inne:
 • Pomieszczenie opisowe;
 • Negatoskop.

Ponadto na Państwa życzenie możemy wykonać testy urządzeń, materiałów wykorzystywanych w procesie tworzenia obrazu rentgenowskiego i diagnozy – nie objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a mających istotny wpływ na ich jakość.

 • Testy osłonności osłon stałych i ruchomych oraz środków ochrony osobistej
 • Testy środowiskowe
 • Pomiary mocy dawki
 • Materiały i odczynniki
 • Testy krzyżowe.
 • Kasety, folie wzmacniające, kratki
 • Kasety w celach certyfikacji;
 • Kasety (przyleganie, szczelność)
 • Kratka przeciwrozproszeniowa;
 • Testy w celach certyfikacji.
 • Inne
 • Stanowisko opisowe cyfrowe;
 • Inne materiały i urządzenia, nie wymienione wcześniej.

Nasze długoletnie doświadczenie w wykonywaniu testów aparatury RTG oraz nowoczesna baza sprzętu pomiarowego gwarantuje wysoką jakość usług. Testy mogą być wykonane na podstawie jednorazowych zleceń lub wieloletnich umów, które premiowane są dodatkowymi rabatami:

 • Umowa 2 letnia – rabat do 10 %
 • Umowa 3 letnia – rabat do 20 %

Istnieje możliwość negocjacji cen- szczególnie przy zamówieniu testów większej ilości aparatów

 • Zniżka na szkolenia
 • Bezpłatne konsultacje

Dla naszych klientów proponujemy bezpłatne konsultacje telefoniczne w zakresie Programu Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologicznej.