Aktualności

Dnia 09.06.2023 biuro będzie nieczynne, zapraszamy od 12.06.2023

QA AW – Audytorzy Wewnętrzni – edycja internetowa

KURS INTERNETOWY

Termin I: 07.07.2023 godz 15.30 – 21.00 – 08.07.2023 godz 9.00 – 14.00

Termin II : 15.09.2023 godz 15.30 – 21.00 – 16.09.2023 godz 9.00 – 14.00

Kurs jest przeznaczony głównie dla Audytorów Klinicznych Wewnętrznych Systemu Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologicznej (technicy elektroradiologii, fizycy medyczni, lekarze) oraz osób, które chcą podjąć się tej funkcji w związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzania corocznych auditów klinicznych wewnętrznych (Ustawa Prawo atomowe i Rozp. Min. Zdrewia z dn 18. lutego 2011r). Po kursie uczestnicy otrzymują certyfikat. Cena kursu 600 zł + 23% VAT

QAMC – Mammografia cyfrowa

Termin:

24.06.2023 sobota godz: 9:00 – 17:00 zajęcia praktyczne – Salve Medica, ul. Szparagowa 10, Łódź

25.06.2023 niedziela godz: 9:00 – 13:00 zajęcia teoretyczne – ONLINE

Program szkolenia zgodny z wytycznymi PLTR

Cena: 1200 + VAT (23%)

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia kursu na inny termin z powodu słabej frekwencji kursu

informacje/zapisy:

– tel./fax 42 632 89 23

– mail: biuro@los.net.pl

Program szkolenia w zakresie systemu zarządzania jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej.

Lp Temat Czas [h] Forma zajęć
1 Aktualny stan prawny 1,0 wykład
2 System zarządzania jakością 1,0 wykład
3 Podstawy ochrony radiologicznej w pracowni mammograficznej 0,5 wykład
4 Techniczne podstawy tworzenia obrazu mammograficznego 1,0 wykład
5 Metody cyfrowej akwizycji obrazu rentgenowskiego, programy typu CAD 1,0 wykład
6 Testy wyposażenia radiologicznego w mammografii i analiza zdjęć odrzuconych 1,0 wykład
7 Obraz cyfrowy, systemy cyfrowe, bazy danych 2,0 wykład
8 Wykonywanie testów urządzeń do cyfrowej akwizycji, zapisu i prezentacji obrazu 4,0 ćwiczenia
9 Wykonywanie testów podstawowych aparatury radiologicznej 6,0 ćwiczenia

Aktualizacja ustawy Prawo Atomowe

Wszystkie kursy organizowane przez Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny Łoś sp. z.o.o uprawniają do uzyskania od 12 do 14 godzin szkoleniowych ORP zgodnie z Ustawą o zmianie Ustawy Prawo Atomowe z dnia 16 września 2021 roku, artykuł 33n (Dz. U. z 2021, poz. 1941)

Kursy QA AW i QA L – 12 godzin szkoleniowych

Kursy pozostałe – 14 godzin szkoleniowych.