Aktualności

Q&A – cykl spotkań niekomercyjnych

Spotkania niekomercyjne – zatem nie jest to reklama (nawet krypto). Szanowni czytający – proponuję, na razie raz w miesiącu (jeśli pojawi się taka potrzeba – może i częściej), kalendarz podam poniżej, spotkania pod hasłem „czwartkowe fajfy z obrazowaniem”. Za każdym razem, od godziny 17tej, będę czekał na „łebie” na Wasze pytania zadawane „paszczą”, jak to mówiono w „Rejsie”. Pytania dotyczące różnych metod obrazowania radiologicznego, ochrony radiologicznej, promieniowania w medycynie diagnostycznej stosowanego…
Oczywiście nie jestem w stanie sam na wszystkie pytania odpowiedzieć, zatem fajnie by było, gdybyście je na adres e-mail mój (ryszard.kowski@los.net.pl, lub ŁOSia (biuro@los.net.pl) przysyłali wcześniej. Postaram się zebrać wiadomości, a może zaprosić gościa, mądrego w danej dziedzinie…
Może z tych pytań ułoży się temat dłuższej pogadanki wedle potrzeb…
Linki do spotkań będę podawał na stronie ŁOSia oraz na naszym profilu na Facebooku w środę przed spotkaniem.
Dajcie znać, co myślicie o takich spotkaniach „na żywo”.
Pozdrawiam wakacyjnie
Ryszard Kowski
Kalendarium:
14 lipca, 11 sierpnia, 15 września, 13 października, 17 listopada oraz 15 grudnia.

QA C – Cyfrówka

27.05.2022 godz 9.00 – ok. 16.00 szkolenie online – część teoretyczna

28.05.2022 godz 9.00 –  ok. 17.00 – zajęcia praktyczne w siedzibie firmy

Kurs przeznaczony jest dla osób prowadzących Program Zapewnienia Jakości w pracowni radiologicznej, w której obraz rentgenowski powstaje i jest obrabiany w sposób cyfrowy. Kurs kończy się egzaminem po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat.

Cena: 600 + VAT (23%)

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia kursu na inny termin z powodu słabej frekwencji kursu

 

Tematyka kursu obejmuje

  • Podstawy prawne
  • Systemy cyfrowe w ochronie zdrowia
  • Metody cyfrowej akwizycji obrazów
  • Testy aparatu rtg
  • Testy rejestratorów obrazów cyfrowych (płyty CR, czytniki, panele)
  • Testy i kalibracja monitorów
  • Podstawy testów urządzeń do wydruku cyfrowych obrazów radiologicznych (drukarki laserowe etc.)
  • Seminarium
Zajęcia rozpoczynają się w piątek o godzinie 9-tej.

QA AW – Audytorzy Wewnętrzni – edycja internetowa

KURS INTERNETOWY

Termin: 24.06 godz 15.30 – 21.00 – 25.06 godz 9.00 – 14.00

Kurs jest przeznaczony głównie dla Audytorów Klinicznych Wewnętrznych Systemu Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologicznej (technicy elektroradiologii, fizycy medyczni, lekarze) oraz osób, które chcą podjąć się tej funkcji w związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzania corocznych auditów klinicznych wewnętrznych (Ustawa Prawo atomowe i Rozp. Min. Zdrewia z dn 18. lutego 2011r). Po kursie uczestnicy otrzymują certyfikat. Cena kursu 600 zł + 23% VAT

QAMC – Mammografia cyfrowa

Termin:

25.06.2022 sobota godz: 10:00 – 17:00 zajęcia praktyczne – Salve Medica, ul. Szparagowa 10, Łódź

26.06.2022 niedziela godz: 9:00 – 13:00 zajęcia teoretyczne – ONLINE

Program szkolenia zgodny z wytycznymi PLTR

 

Cena: 1000 + VAT (23%)

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia kursu na inny termin z powodu słabej frekwencji kursu

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo Konsultacyjny  ŁOŚ sp. z o.o.

  1. Lecznicza 6

informacje/zapisy:

– tel./fax 42 632 89 23

– mail: biuro@los.net.pl

Program szkolenia w zakresie systemu zarządzania jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej.

Lp Temat Czas [h] Forma zajęć
1 Aktualny stan prawny 1,0 wykład
2 System zarządzania jakością 1,0 wykład
3 Podstawy ochrony radiologicznej w pracowni mammograficznej 0,5 wykład
4 Techniczne podstawy tworzenia obrazu mammograficznego 1,0 wykład
5 Metody cyfrowej akwizycji obrazu rentgenowskiego, programy typu CAD 1,0 wykład
6 Testy wyposażenia radiologicznego w mammografii i analiza zdjęć odrzuconych 1,0 wykład
7 Obraz cyfrowy, systemy cyfrowe, bazy danych 2,0 wykład
8 Wykonywanie testów urządzeń do cyfrowej akwizycji, zapisu i prezentacji obrazu 4,0 ćwiczenia
9 Wykonywanie testów podstawowych aparatury radiologicznej 6,0 ćwiczenia

Nowy cykl szkoleń: Kurs zgodny z programem kursu ochrony radiologicznej pacjenta – edycja online

Kurs zgodny z programem kursu ochrony radiologicznej pacjenta,

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie uzyskaniu 20 puntków szkoleniowych, zgodnie z ustawą prawo atomowe. art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego LST, LR, LMN, LRZ, LIX, FT, PMN, LRT. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej; LIX – inne specjalności; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości; FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne.

Terminy i koszty dostępne wkrótce.

Aktualizacja ustawy Prawo Atomowe

Wszystkie kursy organizowane przez Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny Łoś sp. z.o.o uprawniają do uzyskania od 12 do 14 godzin szkoleniowych ORP zgodnie z Ustawą o zmianie Ustawy Prawo Atomowe z dnia 13 czerwca 2019 roku, artykuł 33n (Dz. U. z 2019, poz. 1593)

Kursy QA AW i QA L – 12 godzin szkoleniowych

Kursy pozostałe – 14 godzin szkoleniowych.