Testy specjalistyczne

Zgodnie z nałożonymi przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dziennik Ustaw 2022 poz. 2759) obowiązkami przeprowadzania testów aparatów rtg (testy odbiorcze wykonywane po instalacji aparatu oraz testy specjalistyczne wykonywane raz do roku) składamy Państwu propozycję współpracy.

 

§ 9. 1. Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu kontroli fizycznych parametrów.

16. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:

1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności;

17. Zakres akredytacji podmiotów, o których mowa
w ust. 12 i 16, musi obejmować wszystkie testy
związane z pomiarem fizycznych parametrów urządzeń,
odpowiednio do zakresu testów ustalonych
w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Nasza firma może zaproponować Państwu wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych w pełnym zakresie, obejmującym całość pracy Zakładu Radiologii.

 • Rentgenowska aparatura diagnostyczna:
 • Radiografia ogólna ;
 • Fluoroskopia ;
 • Aparat typu telekomando;
 • Aparat angiograficzny (z DSA)
 • Tomograf komputerowy;
 • Mammograf;
 • Stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych;
 • Ortopantomograf
 • Wywoływanie
 • Pomieszczenie ciemniowe + magazyny;
 • Wywoływarka automatyczna.
 • Aparatura i pomieszczenia inne:
 • Pomieszczenie opisowe;
 • Negatoskop.

Ponadto na Państwa życzenie możemy wykonać testy urządzeń, materiałów wykorzystywanych w procesie tworzenia obrazu rentgenowskiego i diagnozy – nie objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a mających istotny wpływ na ich jakość.

 • Testy osłonności osłon stałych i ruchomych oraz środków ochrony osobistej
 • Testy środowiskowe
 • Pomiary mocy dawki
 • Materiały i odczynniki
 • Testy krzyżowe.
 • Kasety w celach certyfikacji;
 • Kratka przeciwrozproszeniowa;
 • Testy w celach certyfikacji.
 • Inne
 • Stanowisko opisowe cyfrowe;
 • Inne materiały i urządzenia, nie wymienione wcześniej.

Nasze długoletnie doświadczenie w wykonywaniu testów aparatury RTG oraz nowoczesna baza sprzętu pomiarowego gwarantuje wysoką jakość usług. Testy mogą być wykonane na podstawie jednorazowych zleceń lub wieloletnich umów, które premiowane są dodatkowymi rabatami:

 • Umowa 2 letnia – rabat do 10 %
 • Umowa 3 letnia – rabat do 20 %

Istnieje możliwość negocjacji cen- szczególnie przy zamówieniu testów większej ilości aparatów

 • Zniżka na szkolenia
 • Bezpłatne konsultacje

Dla naszych klientów proponujemy bezpłatne konsultacje telefoniczne w zakresie Programu Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologicznej.