O ŁOŚ

Jak powiadają ludzie starzy, kiedyś w tej ziemi ŁOŚ gospodarzył.
Był silny , mądry i wytrwały – wszystkie zwierzęta GO słuchały.
Dziś ŁOSI mniej jest , powie ktoś, lecz gospodarzem tu jest właśnie….. ŁOŚ
– Piotr Błahuta

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo – Konsultacyjny ŁOŚ  założony został, by kontynuować szkolenia, które, jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy prowadzić w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Nasze cele są jednak znacznie szersze: to dążenie do możliwie najwyższej jakości radiologii w Polsce. Jesteśmy praktykami z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Założyciele ŁOSia są jednocześnie założycielami Sekcji Inżynierii Klinicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, zajmującej się techniczną stroną radiologii. Sekcja ta powstała w 1995 roku podczas odbywającego się w Łodzi XXXIV Zjazdu PLTR.

Właściwa współpraca między radiologiem, technikiem i fizykiem, czy inżynierem to umiejętne łączenie najnowszej techniki diagnostycznej z właściwą jakością otrzymywanych obrazów o żądanej ilości informacji klinicznych, przy rozsądnie niskiej dawce promieniowania i odpowiednim komforcie pacjenta. W zdaniu tym mieści się cały sens tego, co potocznie nazywamy „zapewnieniem jakości w radiologii”. To nic innego, jak odpowiednie uporządkowanie i optymalizacja postępowania z dokumentacją i wyposażeniem, nadzoru nad pacjentem oraz stałe prowadzenie analizy przyczyn tych wszystkich zdarzeń, które nie spełniają naszych oczekiwań. To praca na sprawnym, właściwie wyregulowanym wyposażeniu oraz stosowanie odpowiednich, sprawdzonych, powtarzalnych i uznanych procedur medycznych.

Pomocy we wdrażaniu i realizacji systemu zapewnienia jakości służy cała działalność naszego Ośrodka, od szkoleń i kursów poczynając, poprzez wykonywanie testów i kompletowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego po wieloprofilowe konsultacje w zakresie doboru wyposażenia do potrzeb klinicznych, stosowania właściwych procedur i regulacji prawnych w codzienności  radiologicznej po ekspercką pomoc w tworzeniu wymagań przetargowych na wyposażenie radiologiczne.

Zapraszamy zatem do współpracy.

Pozdrawiamy,
Zespół ŁOSia